söndag 4 oktober 2015

Tolling retriever, praktiskt jaktprov

 
Den 29 september dömde jag en Tollare på en praktisk jakt för sitt svenska jaktchampionat.
 
Det som behövs är en extra skytt, en duglig hund med förare samt lite vildänder förstås. Från ett tätt gömsle vid strandkanten skall hunden visa sig några meter utanför med lite olika intervaller. Fåglarna på vattnet ska då visa intresse för detta och simmande närma sig gömslet.
 
Fungerar det praktiskt undrar vän av ordning? Jo, faktiskt gör det så. Men när man lockat in fåglarna på hagelhåll, så har du bara en chans att fälla fågel.
 
Ett försiktigt tolling arbete(lockarbete)  gjordes genom att ett apportföremål kastas några meter utanför gömslet som hunden genast hämtar med livliga rörelser.
Tollingen skedde på min anmodan och via radio 155:an. Absolut bäst är om hundföraren är helt dold bakom gömslet. (säckväv plus två nät dög idag). 
Ett vanligt glest kamouflagenät duger inte! Ser fåglarna något eller misstänker människor så kommer dom inte fram.
 
Hunden visar sig ungefär som en räv, som letar efter något intressant i strandkanten. Detta tycks locka fåglarna på vattnet som blir nyfikna.
 
Vi lyckades således locka in några fåglar på ca 30 m. De befann sig från början ca 100 m ute i den stora dammen. Vi reser oss upp och skytten fällde tillsammans med mig tre fåglar som lättade från vattnet.
Ytterligare en bärgades vid ett eftersök i täta vassen.
 
Sammantaget så gjorde hunden här ett arbete som blev godkänt. Och jaktchampionatet blir klart för den här hunden så snart den är utställd för en exteriör domare. SE J(T)CH är den officiella titeln. 
 
Det är en relativt ny jaktform där regelverket tillkom hösten 2007. Detta var det femte jaktchampionatet som utdelats i Sverige.
För ett år sedan dömde jag en annan hund på samma plats och det var den tredje jaktchampion hunden. Så det är inte så vanligt förekommande.
 
Ett prov av den här arten stör väldigt lite på den ordinarie jakten. Möjligheten att anordna dessa prov borde med lätthet gå att ordna på fler platser.
 
Men spännande är det att se om man lyckas locka in fåglarna inom skotthåll.
SSRK riktar ett stort tack markägaren och viltmästare Ove J som gjorde det här möjligt.

Inga kommentarer: