måndag 14 september 2015

Kulturarvsdagen 13 september

I går söndagen den 13 september invigdes minnesmärket Bro-möllan. På denna plats fanns en kvarn, ett sågverk och ett fint ålfiske fram till 1874. Redan 1460 omnämns kvarnen i gamla skrifter.

Bro-möllan har gett namn åt dagens Bromölla som var ett obetydligt litet samhälle, benämnt Tunnby vid den här tiden. Skånes största sjö, Ivösjön sänktes med ca 1,8 meter för att få fram mer lämplig mark för odling (landvinning). En bit ny kanal grävdes och därmed kunde sjönk sänkas. Flera av Skräbeåns möllor/kvarnar blev i brist på tillräckligt vattenflöde inte längre brukbara.

På platsen där möllan fanns har ett minnemärke rest och detta invigdes igår inför ca 125 personer. Undertecknad har samordnat det praktiskt med olika entreprenörer och designen svarar Lars Ferm för. Invigningen gjordes av Jenny Önnevik (kommunstyrelsens ordförande)

Tycker det ser fint. Gediget hantverk av duktig byggnadsvårdare och smeder. (bilder Peter Lennartsson)
 
 Avtäckning av minnesmärket Bro-möllan
 

Kronan på verket avspeglar sig fint mot den blå himlen
 

 
Fiolspelare  spelar gammal melodi  "Iveto't"
 
 
Förra helgen var jag på Gotland i tre dagar och dömde retrievers på B-prov. Alla tre klasserna, en varje dag. Miljön är ju lite speciell på Gotland. Här tillsammans med två 1:a pristagare i ekl. Grustaget i bakgrunden med flera djupa dammar som gav fina förutsättningar för proven. Jättetrevligt boende på Hejdebo vandrarhem. Fina dagar med gemytliga människor. (bild Åsa Sjöberg)
 

Inga kommentarer: