tisdag 27 mars 2012

Domarkonferens i SSRK


Vi fördelade orden, Kjell Bräster och Hans Forsell

I helgen som gick avhöll SSRK domarkonferensen i Stockholmtrakten. Det var faktiskt fem år sedan sist så det behövdes verkligen. Nästa konferens planeras om tre år, 2015.
Ca 40 kollegor diskuterade under två dagar allt från nya reglerna, råd o anvisningar för A- resp. B-prov till olika bedömningsprinciper. Viktigt att vi domare är sammstämmiga så långt det är möjligt i vår bedömning.

En nyhet i B-provsreglerna är bl.a att släpspåret i Ökl har tagits bort samtidigt som antalet startande hundar i denna klass utökats från 12-14 per dag.
I Elitklass kan både dummies o vilt användas dock inte samtidigt vid samma prov.
Högljudd handling vid tex dirigering ska påverka den slutliga prissättningen.
I Nkl bör både vatten- o markterräng vara av medelsvår typ.Inte för mycket slät terräng.
Domare och markägare eller representant för markägaren ska beredas plats vid lottning.
Provledare o kommissarier ska finnas platsen.
Vidare skall en svensk domare närvara som representant för SSRK om utländsk domare anlitas.

För A-proven(varmvilt)har bl.a.följande förändringar gjorts.
SKK riktlinjer o råd för utsättning av fågel o träning är tillagt och måste följas.
Grava fel har uppdelats i två delar.
En kortare muntlig kritik ska ges till de prövade ekipagen.
Minst fem bra apporter för hund som har möjlighet att erövra cert/ck. Domare o markägare är också här undantagna inför lottningen.

Ett helt nytt anmälningssystem för jaktproven både för spaniel o retriever introduceras nu på SSRK hemsida. Sparar massor med tid för alla kommissarier som hanterar våra prov. Mkt bra. Det samma system som redan används med framgång av Sv. Brukshundklubben, SBK.

På fredagen deltog jag i en handledarutbildning för provledare. Syftet är att utbilda nya o gamla provledare snarast med tanke på alla nyheter o regelförändringar. Efter utbildningen utfärdas ett certifikat till de som blivit godkända. Detta gäller seda fem år framåt. Adiminsteras av Hs tillsammans med resp. avdelning. Utbildningen startar upp i sommar.


Krägga herrgård, vackert belägen vid Mälaren


SSRKs ordförande Janne Wiberg och Katarina L som noterade allt som sades


Sören Swärdh jaktprovsekreterare i SSRK

Inga kommentarer: