måndag 28 april 2014

Rödlistade växter

 
Luddfingerörten blommar nu för fullt i beteshagarna  här utanför. Utbredning. Luddfingerört är sällsynt och förekommer endast i Skåne och Blekinge.  Rosettbladen är oftast sjufingrade och ludna, men saknar stjärnhår, Den växer på torr kalkrik sandmark och torrbackar.


 
Backsippan är lite mer utbredd i Sydsverige men blomningen pågår för fullt sedan några veckor tillbaka. Jag har följt dessa genom åren och observerat att de varit särskilt talrika i år.
Faktum är att jag på samma kvm observerat backsippa, luddfingerört och gullviva.
Idag observerade jag årets första ladusvala här hemmavid. Även denna lilla skickliga flygare kom lite tidigt nu på våren, men allt annat verkar också va 10-14 dagar för tidigt.

Inga kommentarer: