måndag 2 maj 2011

Skyddsjakter


Bock med kraftig diarré
Den här bocken upptäcktes för ett par dagar sedan i vassen vid Edenryd. Den var mycket svag och kunde inte ta sig från platsen. Lidandet förkortades därför.


Gåsskrämmor
Olika typer av gåsskrämmor förekommer. Den här stora "badbollen" i kraftig plast kan hängas upp på en stolpe och har viss effekt. Rör sig lätt med vinden.

Utöver att skjuta bort några gäss på skyddsjakten, så fungerar det faktiskt bra att skjuta med apportkastaren en dummieapport i gåsflocken. Är hunden med, så kan han apportera dummien och då brukar resten av gässen ta till vingarna.

Jag har haft flera kråkfällor igång, men nu är tiden ute till den 1 maj. Med lite skytte som komplement så har en hel del förvandlats till apportvilt.
Rapport skall lämnas till Länsstyrelsen, vilket skett idag.

Inga kommentarer: