måndag 31 maj 2010

Viltbetesskador av gäss


Grågås
Bild;John Larsen

Göran Frisk från Vittskövle samarbetar med länsstyrelsen i Skåne angående viltsskador. Göran berättade på Bromölla Jaktklubbs årsmöte i veckan som gick, om viltbetesskador, skyddsjakt, åtgärder, konsekvenser etc.

Länsstyrelsen i Skåne län har gett Göran ett fortsatt uppdrag att stödja lantbrukarna på Kristianstadsslätten med skadeförebyggande åtgärder mot gäss.

Ett kort sammandrag följer här av föredraget.

- Ca 1000 grågäss häckar i Kristianstad- Bromölla kommun. Totalt ca 35000 häckar i hela landet.

- Vitkindad gås kan bli nytt problem framöver. Den ökar kraftigt i antal.

- Skördeskador av gäss finns på flera grödor som sallad, raps, betor, vall, betesmark vid strandängar och säd. En del är totalskador.

- Biotoper för andra fåglar ändrats genom hårt betestryck av gäss. Brushanen är i princip borta vid Hammarsjön t.ex.

- Vassen betas kraftigt och har försvunnit på flera ställen. Naturtyper försvinner eller ändras.

- Åtgärder som gasolkanon, dockor av olika typ, vimplar, skrotbilar mm har begränsad effekt. Nätinhägnad är det mest effektiva mot gässlingar. Bidrag kan sökas till materialet.

-Skyddsavståndet till en gasolkanon är ca 1000 meter.

- Mest effektivt är nog äggpickning, där ett ägg lämnas kvar i redet. Försök har inletts i Viby och Oppmanna. Tillstånd krävs från Länsstyrelsen.

- Skyddsjakt på grågäss går att söka from den 25/5—t.o.m. den 30/6. Söks hos Länsstyrelsen: eva.g.johansson@lansstyrelsen.se

Inga kommentarer: