söndag 9 mars 2014

I Saxtorpsskogen

 
Ett gäng rutinerade provledare inom SSRK
 
 
I lördags var ett gäng provledare för retrieverjaktproven (B) och gick en vidareutbildning i SSRKs regi. Numera ska alla provledare vara certifierade för att få ansvara för ett jaktprov inom SSRK. Certifieringsproceduren skall därefter upprepas vart femte år.
 
Vi samlades i Landskrona viltvårdsförening klubbhus i Saxtorp, strax utanför Landskrona. Teoridelen var inomhus och de praktiska övningarna var förlagda i terrängen i närheten av klubbhuset. De flesta deltagarna kom ifrån Malmö-Lund området.
Undertecknad svarade för utbildningen och certifieringen.

 

Inga kommentarer: