måndag 9 juli 2012

Certifierade provledare i SSRK

Den här helgen så gick sex deltagare från SSRK-södra en provledareutbildning i B-prov för retrievers.

De sex godkända deltagarna ses ovan. Lennart Hansson, Viveka Brännström, Åsa Simonsson, Annika Edvardsson, Micke Svensson och Nicke Brännström.  De erhåller nu varsitt kvalitétscertifikat som gäller i fem år.

SSRKs huvudstyrelse har beslutat att inga andra än certifierade provledare i fortsättningen är behöriga att leda B-proven. Detta gäller from 2014.

Jaktansvariga i rasklubbar och andra som även i fortsättningen vill va provledare, bör snarast anmäla sitt intresse till SSRK södras styrelse.
I utbildningen som är på två dagar ingår en hel del praktik, bl.a. att lägga upp prov i samtliga klasser och redovisa för utbildningsledaren o övriga deltagare.
Fast inte för de här stutarna, som ändå var snälla.

Inga kommentarer: