söndag 27 maj 2012

Ändrade jakttider

Källa Sv. Jägarförbundet.

Jägareförbundet har fått igenom flera av sina förslag till nya jakttider kommande jaktår som inleds 1 juli. När landsbygdsminister Eskil Erlandsson gästade Swedish Game Fair på Tullgarn under fredagen (25 maj) berättade han om ändrade jakttider för bland annat dovhjort, ringduva och råbock.

Ringduva får från och med nästa jaktår jagas två veckor tidigare i de tre sydligaste länen, Skåne, Blekinge och Halland. Det innebär att jaktstarten sker 16 augusti liksom i övriga delar av södra Sverige.
Längre jakt på knipa
Sjöfågeljägarna får förlängd säsong, i enlighet med Jägareförbundets förslag. Jakttiden på knipa, storskrake och vigg harmoniseras och jakten avslutas den 31 januari och inte som idag med skilda jaktslut i inland och kustland.


I län med tät dovhjortstam blir det tillåtet att jaga både kalv och hind under brunstuppehållet 21 oktober–15 november. Även det på förslag av Jägareförbundet.
Det blir också tillåtet med hundanvändning vid jakt efter kronhind och kalv efter den 1 oktober.

Vad gäller skyddsjakt meddelade Eskil Erlandsson att vitkindad gås som uppträder vid fält med oskördad gröda får jagas för att förebygga skador den 21 augusti–15 november i södra Sverige, vilket är en och en halv månad längre skyddsjakt än idag.
Skyddsjakt hela året
Grågåsen får skyddsjagas på samma sätt som kanadagåsen, det vill säga under hela året, för att förebygga skada vid odlade fält eller för att förhindra sanitär olägenhet.
På Tullgarn flaggade också jordbruksministern för att det kommer fler nyheter vad gäller jakttider i samband med regeringssammanträdet på torsdag i nästa vecka.(V 22)

Inga kommentarer: