torsdag 29 september 2011

Viltolyckskampanj den 26 september - 2 oktober


Källa: Nationella viltolycksrådet

Viltolyckorna ligger fortfarande på en hög nivå, visar den nationella statistiken. Bara i år har fram till och med augusti anmälts nästan 24 000 olyckor till Polisen, där vilda djur varit inblandade. 2 av 3 viltolyckor sker i skymning och gryning. Bilisterna måste bli än mer försiktiga på viltolycksdrabbade sträckor.

– Antalet trafikolyckor med vilt är fortfarande högt, säger Lars Sävberger, verksamhetsledare i Viltolycksrådet.

Den vanligaste sammanstötningen är med rådjur. Hittills i år har nästan 18 000 olyckor med rådjur har anmälts. Detta innebär att 75 procent av alla sammanstötningar sker med rådjur.

Nationella Viltolycksrådets kampanj under vecka 39 syftar till att få trafikanterna att bli mer uppmärksamma på att i skymning och gryning är det extra farligt på våra vägar. Då är djuren som aktivast och mest rörliga samtidigt som trafikanterna är på väg till eller från arbetet, skjutsar barn till olika aktiviteter eller är på väg till egna fritidsaktiviteter.

I helgen som gick var jag o dömde ett B-prov i elitklass i Vislanda. Nästa helg så ska jag prova Jambo på nytt samt döma en ökl på söndagen. Lite jakt hinns också med mellan varven. Tur man är en glad pensionär.

Inga kommentarer: