måndag 14 februari 2011

Fynd av rävens dvärgbandmask i Sverige


Foto, Karin Troell SVA

Källa SVA
2011-02-13

SVA har för första gången diagnostiserat rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) i Sverige. Fyndet gjordes på en räv från Uddevallaområdet. Räven var skjuten i december 2010.
Den jägare som skickat in djuret för undersökning är underrättad.
- Undersökningen av parasitinnehållet i tarmen visar att räven sannolikt blev infekterad under hösten 2010, säger Eva Osterman Lind, parasitolog på SVA.


Smittar till människa
Det riktigt farliga med Echinococcus multilocularis är att människor också kan smittas. Detta sker genom att man får i sig maskägg via bär, svamp eller grönsaker som blivit nedsmutsade av smittad rävträck. Maskägg kan också finnas i pälsen på en smittad hund.

Parasiten utvecklas som en svulst i levern hos människa och kan också sprida sig i kroppen till andra organ med därtill hörande allvarliga symtom. I områden med många smittade rävar (främst Alpregionen) påvisas årligen omkring 10 fall hos människa per miljon invånare.
Problemet är alltså inte att många människor drabbas, utan att sjukdomen är mycket allvarlig och kräver ständig behandling av personer som smittas och i vissa fall levertransplantation.
Ett annat problem är att infektionen vanligen inte upptäcks förrän efter många år, oftast ca 15 år.

Parasitäggen är mycket motståndskraftiga. De tål mycket mer än vanlig frysboxtemperatur och kan alltså övervintra i markerna och fortfarande vara smittfarliga för smågnagare och människa under lång tid.
Äggen dör vid kokning och inom en vecka vid nedfrysning till -80 grader (så kallad ultrafrys).

Om rävens dvärgbandmask nu får tillfälle att spridas i Sverige och etablera sig i den svenska rävstammen, kan detta leda till allvarliga inskränkningar i friluftslivet och negativt påverka vår vana att plocka och äta bär, svamp och att äta färska grönsaker som odlats på friland.

Inga kommentarer: