onsdag 31 mars 2010

Reviderade regler föreslås


"Sigge" (Carmals Gustaf Greve)

I går kväll hade SSRK södra arrangerat ett möte på Frostavallen i Höör om de föreslagna ändringarna i regelverken för A- och B-proven för retriever. Dessa skall efter beslut i SSRK:s fullmäktige börja gälla from den 1 jan. 2012.

Kvällen blev lång, diskussionen givande och flera framförde sina synpunkter. Det var inte i så många sådana som enigheten var total kan man påstå. Lite händer fick räckas upp i luften och räknas emellanåt. Viktigt att de 22 närvarande fick komma till tals.

SSRK:s fullmäktige har senast den 31 maj att ta ställning till förslagen efter den här remissrundan. Förslagen finns att läsa i sin helhet på SSRK hemsida.

Ny kurs
Den 14-15 maj kommer det att arrangeras en kurs för retriever, lite lättare första dagen och lite mer avancerat andra dagen.
Kursen kommer att hållas på Stensnäs i Blekinge och leder det hela gör
Lars Mejlby från Danmark(http://www.seahill-high-wind.dk/profil.html.
Här kan du läsa mer om Lars profil. Det finns några platser kvar.

Intresserade kan kontakta Karin Rankloo på tel. 040-13 55 35


I går eftermiddag somnade vår Petit Basset Griffon "Sigge" in för gott. Han driver nu för fullt i sin himmel, med sitt härliga skall. Sigge blev drygt 12 år gammal. Tack Sigge.

Inga kommentarer: