söndag 11 januari 2009

Valterslund kretsjakt, Sv. Jägarförbundet


Idag har det varit jakt för jaktvårdskretsens flitiga medarbetare, vilka inbjudits till en harjakt på Valterslund vid Boserup. Duktiga drevkarlar, duglig jaktledning och bra och säkert skytte bidrog till att det fälldes 35 harar, 4 rävar och en fasantupp.
Vädret var +1 gr C och rejält blåsigt, så efter dagens fem drev var de flesta nöjda för dagen.
Bilden ovan tagen av undertecknad finns i Sv Jakt Nyheters februarinummer -09.
Bosse

Inga kommentarer: